Nadbużańskie Towarzystwo Kultury – Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie
ogłaszają
XXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów”
„Gabriela Zapolska – dama kresowego teatru”
(1857 – 1921)

Utwory nadesłane na konkurs winny nawiązywać do ogólnej tematyki Kresów, historii, tradycji, malowniczości oraz wydarzeń początku XXI wieku.

 

Nagroda specjalna przyznana zostanie za twórczość poświęconą Gabrieli Zapolskiej – damie kresowego teatru. Twórczość o bohaterce, ma przypomnieć należne miejsce w pamięci Polaków, w literaturze i teatrze – w 90 rocznicę śmierci. Konkurs ma charakter otwarty. Zaprasza poetów z Polski oraz z poza granic kraju. Należy nadesłać trzy utwory poetyckie, dotychczas niepublikowane, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu ( w przypadku prac z innego kraju ), opatrzonych godłem. Do godła należy dodać informację – imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres, telefon, zawód wykonywany. W przypadku przynależności do związków twórczych – pełną nazwę związku.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2011r. podczas Biesiady Kresowej w Chełmie, na którą zostaną zaproszeni Laureaci Konkursu. Przewidujemy publikacje prasowe. Prac konkursowych oczekujemy do 1 maja 2011 r. pod adresem:

Konkurs Poetycki „U progu Kresów”
ul. Katedralna 15/2
22-100 Chełm
woj. Lubelskie

Organizatorzy nie zwracają prac konkursowych. Autorzy przystępując konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.